Friday, July 6, 2018

MEDYATİK TERAPİ; YENİ BİR KİŞİSEL GELİŞİM YAKLAŞIMI


Medyatik Terapi, tıbbî anlamda bir terapi seansları dizisi değildir.
 

Bir kişisel gelişim eğitim-dönüşüm yaklaşımıdır.

Medyatik terapi, Savaş ŞENEL'in medya araçlarını da (makaleler, sinema filmleri, şiirler, videolar vs) kullanarak, kişileri kendilerini hedefleri doğrultusunda geliştirmelerine yardımcı olduğu bir bir yaklaşımdır.

Kitap, sinema gibi medya araçlarıyla ve roman, hikâye, şiir vs gibi sanatsal türlerle oldukça içli-dışlı olan Savaş ŞENEL, bu tür eserlerin kendi dünyasındaki ve öğrencilerindeki etkisini yakından biliyor. Bu tür eserlerin, kişiye bir mesajı veya değeri sadece duyurmadığını, aynı zamanda hissettirdiğini ve insanların hissedip-içselleştirdikleri şeyleri daha kolay bir şekilde eyleme döktüklerini uzun zaman önce anladı.

Savaş ŞENEL, İngilizce, iletişim, yazarlık, insan ilişkileri ve kendinizi eksik gördüğünüz diğer konularda size makale, kitap, filmler, videolar vs gibi kaynaklar önermekte ve daha sonra sizinle bu kaynaklar üzerine konuşmaktadır.Bu tarz eğitimin temeli, sizin bu kaynakları okuyup, seyredip veya dinleyip hazırlandıktan sonra ve Savaş ŞENEL’le yaptığınız seanslarda, bu kaynaklar üzerinde karşılıklı konuşmanızdır.

Savaş ŞENEL, Medyatik Terapi'de kullanılacak olan kaynakları, sizin ihtiyaçlarınıza göre ve sizinle konuşarak seçer. Mesela size iletişim becerilerinizi geliştirecek olan bir makale önerir. Siz bu makaleyi okursunuz ve Savaş ŞENEL, sizinle iletişim becerilerini temel alan bu makale üzerine konuşur. Size sorular sorar ve sizi dinler. Sorularının amacı sizdeki potansiyeli ortaya çıkarmaktır.

Eğitimlerin ana dokusu, öncelikle Savaş ŞENEL'in "Hayatı Iskalama Lüksün Yok!" adlı kitabıyla oluşur ve öğrencinin hedeflerine göre diğer medya araçları öğrenciyle birlikte belirlenip-kullanılır.

Medyatik Terapi'nin amacı, kişinin bazı şeyleri kendisinin keşfetmesidir. İnsan kendisinin keşfettiği, hissettiği veya duyumsadığı şeyleri daha kolay içselleştirir.

Medyatik Terapi yaklaşımının avantajları:

- Sizin telkin almanızdan çok, bazı şeylerle yüzleşip kendi içinde bir keşif yolculuğuna çıkmanızı sağlar.

- Sizin algınıza ve öğrenme şeklinize göre tavsiye edilen kitaplar, makaleler, filmler ve benzeri araçlarla fikir dünyanız genişler ve çözümleriniz çoğalır.

- Sentez, analiz yapma ve çapraz bağlantılar kurma gibi becerileriniz genişler. Farklı bir alanda öğrenmiş olduğunuz bir fikri, başka bir alanda kullanabilme kapasiteniz artar.

- Sizde saklı olan potansiyeli, bir düşünür danışman eşliğinde zenginleştirir ve sizin için daha verimli bir bütün hâline gelmesini sağlarsınız.

- Kitaplar, makaleler, filmler ve okuduğunuz hikâye, şiir gibi edebî türler size çok geniş bir bakış açısı ve yeni perspektifler sunar.

- Milyonlarca medya ürünü içinde boğulmadan, Savaş ŞENEL’in tavsiye ettiği ve sizi hedefinize götüren dokumanlarla kendinizi geliştirme olanağına sahip olursunuz.
 

- Telkine ve tek taraflı dikteye dayalı olmayan, kendinizi keşfe dayalı olan bir yöntemle kişisel gelişiminizi sürdürebilirsiniz.

Bu eğitimde, öncelikle kendinizi eksik gördüğünüz alanlar belirlenir. Daha sonra konuyla ilgili kaynaklar size parça parça iletilir. Siz bu kaynakları inceleyip-seansa gelirsiniz. Ve Sokratik yöntemle, yani size sorulan sorular ve bunlara verdiğiniz cevapların değerlendirilmesi şeklinde söyleşiler yapılır.

Dünyanın neresind eolduğunuz önemli değildir. Medyatik Terapi seanslarına Skype, MSN gibi iletişim araçlarıyla-online olarak katılabilirsiniz.

Bu seanslar, yüz yüze de olabilir.

Medyatik Terapi konusunda iletişime geçebilmeniz için iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir.

-----------------------

SAVAŞ ŞENEL KİTAPLARI

AZ ACILI VE KALICI İNGİLİZCE-YABANCI DİL ÖĞRENMEK İÇİN PÜF NOKTALARI
Kitabın Tanıtım Yazısı
Kitabın Facebook sayfası
Kitabı buradan satın alabilirsiniz: Kitapyurdu.com

(Kitabı İmzalı Edinmek İsterseniz Bize Yazınız: savassenel@gmail.com)

ÇAY SAATİ İÇİN HAFİF YAZILAR


(Kitabı İmzalı Edinmek İsterseniz Bize Yazınız: savassenel@gmail.com)
(Kitabı İmzalı Edinmek İsterseniz Bize Yazınız: savassenel@gmail.com)
-------------------

No comments:

Post a Comment